Higo - a small medical device and telemedical solution

Projekty EU

Tytuł projektu: Opracowanie produktu do telemedycznej diagnostyki dorosłych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1102/20

Program:  Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Beneficjent: HigoSense Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Przedmiotem projektu jest opracowanie produktu do telemedycznej diagnostyki dorosłych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej o roboczej nazwie Higo Adult. Będzie się on charakteryzować istotną modyfikacją w stosunku do obecnego produktu Higo Child oraz będzie się odznaczać przewagami konkurencyjnymi na tle innych dostępnych już na rynku rozwiązań z zakresu telemedycznej opieki pacjentów dorosłych.

Celem jest stworzenie rozwiązania pozwalającego na:

 • obrazowe badanie gardła
 • obrazowe badanie ucha
 • obrazowe badanie skóry
 • osłuchowe badanie płuc
 • osłuchowe badanie serca
 • osłuchowe badanie jamy brzusznej
 • pomiar temperatury ciała
 • pomiar HR
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar saturacji tlenowej
 • pomiar masy ciała
 • szybka rejestracja EKG 1-odprowadzeniowego EKG
 • zapis 6-odprowadzeniowego EKG w korelacji z osłuchowym badaniem serca

Z urządzeniem powiązany będzie system algorytmów sztucznej inteligencji wspierających proces decyzyjny lekarza i pozwalający na uzyskanie przez pacjenta diagnozy lekarskiej szybciej niż miałoby to miejsce podczas tradycyjnej wizyty.

Tak zdefiniowany rezultat projektu trafi do oferty Wnioskodawcy i będzie skierowany w modelu B2B do: sieci medycznych (prywatne i publiczne), przychodni (prywatne i publiczne), sieci ubezpieczeniowych oraz platform telemedycznych. Jego końcowym użytkownikiem będą w konsekwencji klienci ww. podmiotów, którzy otrzymają urządzenie np. jako dodatek do swojego abonamentu medycznego lub pakietu ubezpieczenia.

Wartość projektu: 11 259 656,25 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich:  6 292 890,63 zł

Lata realizacji projektu:  2020 – 2023 


Tytuł projektu: Opracowanie projektu wzorniczego urządzenia multi-sensorycznego HIGO SENSE stanowiącego element kompleksowego systemu pediatrycznej opieki telemedycznej

Numer umowy: POIR.02.03.05-10-0002/18

Program:  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. „Design dla przedsiębiorców”

Beneficjent: HigoSene Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Wartość projektu: 1 420 900 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 817 765 PLN

Przedmiotem projektu jest realizacja profesjonalnego procesu projektowego składającego się z następujących faz:

1) Diagnoza, 

2) Synteza i analiza, w ramach której zrealizowano następujące zadanie: strategia działań oraz brief projektowy

3) Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

 • opracowanie projektu koncepcyjnego
 • opracowanie projektu wzorniczego
 • prototypowanie i testy z udziałem użytkowników końcowych

Uzupełnieniem powyższych prac będą wydatki związane inwestycją początkową, dzięki której firma wdroży na rynek innowacyjną usługę w postaci kompleksowego systemu pediatrycznej opieki telemedycznej.


Tytuł projektu: HIGO SENSE – telemedyczny system do zdalnej diagnostyki pediatrycznej oparty na innowacyjnym urządzeniu multi-sensorycznym i algorytmach automatycznej interpretacji

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0349/18-00

Program:  Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Beneficjent: Horizen Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Przedmiotem niniejszego projektu jest telemedyczny system do zdalnej diagnostyki pediatrycznej oparty na innowacyjnym urządzeniu multi-sensorycznym i algorytmach automatycznej interpretacji – HIGO Sense. Rezultat projektu dzięki multi-sensorycznemu urządzeniu wykonawczemu oraz algorytmom automatycznej interpretacji będzie, zdolny do dostarczenia użytkownikowi (rodzicowi) informacje i zalecenia dotyczące rozpoznania choroby oraz dalszego postępowania. Urządzenie ma być komponentem środowiska usługi telemedycznej/medycznej oferowanej rodzicom do wczesnego wykrywania, identyfikacji oraz prezentacji diagnostyki chorób ich dzieci. Rezultat projektu będzie wyposażony w interfejsy łączności umożliwiającej przesłanie wykonanego pomiaru na platformę telemedyczną w celu dalszej diagnostyki i konsultacji z lekarzem.

Funkcjonalności opracowanego w toku projektu urządzenia wykonawczego umożliwiać będą prowadzenie podstawowych pomiarów i diagnostyk w przypadkach:

 • objawów wirusowych lub bakteryjnych górnych dróg oddechowych
 • zakaźnych i niezakaźnych chorób dermatologicznych i zmian skóry
 • tzw. chorób wieku dziecięcego
 • objawów grypy i przeziębienia

Docelowy system opracowany przez Wnioskodawcę ma być wykorzystywany przez rodziców/opiekunów dzieci chorujących na najczęstsze, podstawowe choroby. Obecne możliwości diagnostyczne wymagają bezpośredniej konsultacji z lekarzem. Wdrażając produkt
na rynek możliwe będzie zapewnienie komfortowej diagnozy bez wychodzenia z domu. Założeniem Wnioskodawcy nie jest zastąpienie lekarza, urządzeniem telemedycznym ale wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki w celu wsparcia procesu diagnozy, dzięki czemu
opieka zdrowotna będzie mogła funkcjonować w sposób bardziej efektywny niż obecnie.

Wartość projektu: 15 897 580.00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 9 428 701.88 PLN

Lata realizacji projektu: 2019 – 2021