Higo - a small medical device and telemedical solution

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

w serwisach internetowym i aplikacjach mobilnych HigoSense

Jeżeli korzystasz z produktów i usług oferowanych przez HigoSense Sp. z o.o. oraz odwiedzasz serwis internetowy www.higosense.com, wypełniając nasz obowiązek wynikający z art. 13 RODO, niniejszym informujemy, że:

HigoSense Sp. z o.o. jako administrator

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest HigoSense Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajęczej 15, kod pocztowy 00-351, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000685349, NIP: 5252716083 i REGON: 367769182. Z administratorem możesz się skontaktować w sposób określony na stronie internetowej www.higosense.com
 • Dla większego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Skontaktujesz się z nim wysyłając wiadomość na adres dpo@higosense.com

Zasady przetwarzania danych

 • Jeżeli korzystasz z naszych produktów i usług, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe – podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane o stanie zdrowia. Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzanych danych oraz zasadach ich przetwarzania znajdziesz w regulaminie korzystania z poszczególnych produktów i usług.
 • Korzystając z formularza dostępnego w serwisie internetowym www.higosense.com możesz przekazać nam do przetwarzania Twoje imię, nazwisko i adres e-mail. Korzystając z naszych produktów i usług możesz przekazywać nam także inne dane osobowe, w szczególności korzystając z wyrobów medycznych możesz przekazywać nam dane o stanie zdrowia. W przypadku usług, w których można zakładać konta dla różnych osób, Twoje dane mogą pochodzić od osób, które założyły konto.
 • Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, serwis www.higosense.com wykorzystuje mechanizm plików cookies. Serwis nie jest jednak wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane przez nas nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 • Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych w naszych produktach i usługach znajdziesz w regulaminie korzystania z poszczególnych produktów i usług.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie formularza kontaktowego jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest nawiązanie z Tobą kontaktu. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – aby skorzystać z tego prawa, wyślij wiadomość na adres dpo@higosense.com. Przetwarzanie odbywać będzie się do czasu wniesienia HigoSense Sp. z o.o., ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa NIP 525 271 60 83; REGON 387769182; KRS 0000685349; Kapitał zakładowy 1 117 700 PLN sprzeciwu lub zrealizowania przez nas celu dla którego przetwarzamy dane, ale nie dłużej niż przez okres dwóch lat od jej pozyskania.
 • Po zakończeniu przetwarzania Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
 • Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem technicznym przy przetwarzaniu danych oraz pomagającym nam w działaniach marketingowych i public relations. Udostępnianie odbywa się zawsze przy spełnieniu wszelkich wymaganych do tego podstaw prawnych.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Część naszych usług może być świadczona także w państwach trzecich w rozumieniu RODO, w przypadku korzystania z nich dane osobowe mogą być więc przekazywane do państw trzecich. W takich przypadkach przekazujemy dane osobowe tylko do państw zapewniających odpowiedni stopień ochrony lub zapewniamy odpowiednie, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa zabezpieczenia. Szczegółowe informacje o zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.
 • Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Jeżeli miałoby się to zmienić, poinformuje Cię o tym ze stosownym wyprzedzeniem.
 • Dane zbierane automatycznie: Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Twojej aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
 • Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Twoje prawa

 • Przysługuje Ci prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Pliki cookies

 • Serwis internetowy www.higosense.com wykorzystuje technologię tzw. plików cookies.
 • Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 • Możesz wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.
 • Pliki generowanie bezpośrednio przez serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy.
 • Dzięki plikom cookies możemy:
  • udostępniać nasze serwisy,
  • dostosowywać działanie serwisów i aplikacji,
  • zbierać dane statystyczne i analizować najczęściej odwiedzane strony oraz zachowania użytkowników,
  • mierzyć skuteczność prowadzonych działań reklamowych oraz lepiej dopasować przekaz do odbiorcy,
  • usprawniać nasze serwisy i aplikacje aby były bardziej przyjazne w użytkowaniu.
 • Na podstawie plików cookies nie jest możliwe zidentyfikowanie użytkownika serwisu.
 • Wykorzystujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookie:
  • Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika
  • Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.
 • Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na Twoim urządzeniu, aż do momentu wylogowania z Serwisu. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
 • Możesz usunąć zapisane na Twoim urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 • Aby uzyskać więcej wiadomości o zarządzaniu plikami „cookies”, skorzystaj z funkcji „pomoc” (lub podobnej) w przeglądarce lub odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, na której podane są informacje na temat zarządzania plikami „cookies” w różnych przeglądarkach. Informacje w języku polskim dostępne są na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl