Higo - a small medical device and telemedical solution

Bony na cyfryzację
dotacja do 300 000 PLN

higo

Możliwość ubiegania sie o bezzwrotne dofinansowanie na wdrożenie telemedycznego systemu opieki HIGO SENSE do 20.10.2021 r.

Bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19 oraz służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także transformacji cyfrowej gospodarki.

Urządzenie Higo to wyrób medyczny klasy IIa posiadający certyfikat zgodności z wymaganiami załącznika II (z wyłączeniem pkt 4) Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. HigoSense Sp. z o.o. posiada certyfikat na zgodność z ISO 13485:2016 w dziedzinie systemów zarządzania jakością, dzięki któremu stale zwiększa jakość usług związanych z wyrobem medycznym.


Na co?

Na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w placówce medycznej – zakup i wdrożenie systemu Higo Pro, dzięki któremu lekarz otrzyma zdalnie badania fizykalne pacjenta.

Nasz zespół pomaga w kompleksowym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz załączników do niego, a także pilotuje procesoceny wniosku aż do momentu uzyskania decyzjio dofinansowaniu. Zadbamy o wszystko za Ciebie.

  • rozliczenie dotacji we współpracy z działem księgowym Twojej firmy,
  • wdrożenie technologii HIGO SENSE, w tym pierwsze uruchomienia,
  • szkolenie pracowników z obsługi systemu HIGO SENSE,
    usługi serwisowe gwarantujące sprawność systemu przezcały okres jego wykorzystywania.
pomoc

Co należy zrobić, aby otrzymać
dofinansowanie?

1

Spotkaj się z nami, chętnie zaprezentujemy korzyści płynące z wdrożenia HIGO SENSE.

2

Przygotujemy wspólnie wniosek o dofinansowanie. Na tym etapie niebędziemy wymagać od Ciebie wielu danych –najpotrzebniejsze informacje pozyska naszProject Manager w trakcie 2-godzinnegospotkania z Tobą.

3

Po ok. 5 miesiącach oceny wniosku o dofinansowanie i rekomendacji do dofinansowania można w pełni cieszyć się korzyściami, jakie niesie za sobą system HIGO SENSE.


Jeśli jesteś przedsiębiorcą należącym do kategorii MŚP, tj. zatrudniasz poniżej 250 pracowników i funkcjonujesz w branży opieki medycznej – ta dotacja jestdla Ciebie.

Nawet 85% bezzwrotnego dofinansowania dokwoty nawet 300 000,00 zł stanowiących koszty zakupu licencji na technologię (dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego do 80%).

W innym wypadku dofinansowanie będzie stanowić pomoc publiczną i będzie zgodne z mapą pomocy regionalnej zamieszczoną obok.

mapa Polski

Porozmawiajmy o wdrożeniu HIGO SENSE
w Twojej placówce